Zapalenia

Zespół Goodpasture’a

Zespół Goodpasture’a stanowi chorobę, która należy do grupy układowych zapaleń naczyń. Chorobę powodują przeciwciała przeciw błonie podstawnej naczyń włosowatych, ale tylko tych, które znajdują się się w kłębuszkach nerkowych oraz w pęcherzykach płucnych. W przebiegu choroby dochodzi do kłębuszkowego zapalenia nerek oraz do rozlanego krwawienia pęcherzykowego. Jest to rzadka choroba autoimmunologiczna. Przyczyną choroby są immunoglobuliny głównie klasy IgG. Do objawów tej choroby należą między innymi: objawy grypopodobne, spadek masy ciała, objawy ze strony przewodu pokarmowego, jak nudności, wymioty oraz biegunka, objawy krwawienia do pęcherzyków płucnych, jak kaszel, duszność, krwioplucie oraz zmiany osłuchowe nad płucami w postaci trzeszczeń, objawy zapalenia kłębuszków nerkowych w postaci zespołu nerytycznego, który przejawia się białkomoczem, krwinkomoczem, skąpomoczem, nadciśnieniem tętniczym oraz niewydolnością nerek, jak również objawy ze strony centralnego układu nerwowego, które pojawiają się rzadko. W badaniach dodatkowych podczas diagnozy choroby obserwuje się z kolei między innymi następujące nieprawidłowości: wzrost czynników zapalnych, jak wzrost OB oraz wzrost CRP, niedokrwistość niedobarwliwa, leukocytoza, eozynofilia, wzrost stężenia kreatyniny we krwi, wzrost stężenia mocznika we krwi, hiperkaliemia, jak również hipoksemia oraz hipokapnia w gazometrii. Ponadto do objawów tejże choroby należą również: krwinkomocz, białkomocz, obecność przeciwciał przeciw błonie podstawnej w surowicy krwi oraz obecność przeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofilów typu p-ANCA w surowicy krwi.

Podobne

Choroba Takayasu
Choroba Takayasu jest rozpoznawana na podstawie kryterium klasyfikacyjnego. Jest to choroba predysponowana genetycznie i dotyczy naczyń tętnic. Do kryteriów klasyfikacyjnych należą następujące: początek choroby w wieku poniżej 40 lat, chromanie kończyny, a z reguły górnej, osłabienie tętna na tętnicy ramiennej, różnice pomiędzy wartościami ciśnienia tętniczego na obu kończynach górnych rzędu powyżej 10 milimetrów słupa rtęci, szmer słyszalny nad tętnicą podobojczykową bądź nad aortą brzuszną oraz nieprawidłowy arteriogram. Choroba występuje w czterech typach. Ty p pierwszy jest to typ Shimizu-Sano, w którym mamy do czynienia z objawami niedokrwienia mózgu wywołane zmianami w łuku aorty. Drugi typ choroby to typ Kimoto, który przejawia się nadciśnieniem tętniczym, które jest wywołany zmianami w tętnicach nerkowych bądź w aorcie. Trzeci tym choroby to typ Nada. Jest to najczęściej występujący typ choroby. Tutaj pojawiają się zmiany w aorcie w okolicy przepony. Ponadto ten typ choroby łączy w sobie cechy typu pierwszego oraz drugiego choroby. Z kolei...

Powikłania choroby Takayasu
Choroba Takayasu jest chorobą naczyń tętniczych, która wiąże się z wieloma powikłaniami, wśród których warto wymienić między innymi następujące: nadciśnienie płucne, jeśli choroba dotyka tętnic płucnych, nadciśnienie układowe, jeśli choroba dotyka tętnic nerkowych, niedomykalność zastawki aorty oraz niewydolność krążenia. W leczeniu choroby stosuje się takie leki jak: kortykosterydy oraz leki immunosupresyjne, jak cyklofosfamid, metotreksat, azatiopryna, cyklosporyna, jak również mykofenolan mofetylu. Stosuje się również zabiegi chirurgiczne, jak angioplastyka, która udrożnia naczynia oraz wykonuje się zespolenia omijające. Inną chorobą tętnic jest ziarniak Wegnera. Jest to martwicze zapalenie małych tętnic. Choroba ta przede wszystkim obejmuje górne drogi oddechowe, płuca oraz nerki. Choroba ta może mieć następujące objawy ogólne: osłabienie, gorączka, chudnięcie oraz brak apetytu. Z kolei w obrazie klinicznym zauważalne są takie objawy jak: krwawienia z nosa, krwioplucie, krwotoki płucne, zmiany owrzodzeniowe przewodów nosowych oraz przegrody nosowej, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie ucha środkowego, uszkodzenie słuchu, jak również zapalenie twardówki oka. Ponadto charakterystycznymi...

Ziarniak Wegnera
Ziarniak Wegnera jest chorobą tętnic. Jej charakterystyczną cechą jest występowanie przeciwciał głównie c-ANCA. Chorobę leczy się takimi lekami, jak cyklofosfamid, glikokortykosteroidy oraz metotreksat. Wczesne wykrycie i odpowiednie leczenie choroby prowadzi do jej remisji. Natomiast choroby tkanki łącznej stanowią grupę chorób, gdzie zmiany chorobowe początkowo pojawiają się w tkance łącznej. Ogólnie tkanka łączna stanowi substancję, której zadaniem jest ochrona oraz utrzymanie narządów wewnętrznych. Wśród chorób tkanki łącznej możemy wymienić między innymi następujące: twardzina, toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjogrena, mieszana choroba tkanki łącznej oraz reumatoidalne zapalenie stawów. Elastopatia jest jedną z chorób tkanki łącznej. Jest to wrodzona dysfunkcja tkanki łącznej. Jest to choroba dziedziczna. Dziedziczy się ją w sposób autosomalny recesywny. Patogeneza choroby polega na tym, że już na poziomie komórkowym zachodzi produkcja nieprawidłowej tkanki łącznej. Tkanka taka zawiera mniejszą ilość włókien kolagenowych, co wiąże się z nadmierną wiotkością stawów. osoby z tym schorzeniem są wrażliwi na zmiany pogody oraz ból stawów....

Mieszana choroba tkanki łącznej
Mieszana choroba tkanki łącznej jest chorobą układową, w której nakładają się objawy takich chorób, jak: toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórnomięśniowe oraz reumatoidalne zapalenie stawów. u chorych występuje wysokie miano przeciwciał rybonukleoproteinowych U1. Wśród objawów choroby możemy wymienić następujące: objaw Raynauda, obrzęk rąk, obrzęk palców, zapalenie stawów, sztywność poranna, zapalenie mięśni, gorączka, objawami grypopodobne, ból oraz osłabienie mięśni oraz zmiany skórne jak w toczniu rumieniowatym układowym, twardzinie układowej bądź zapaleniu skórnomięśniowym. Ponadto w zakresie przewodu pokarmowego obserwuje się zaburzenia perystaltyki przełyku. Wśród pozostałych objawów choroby warto wymienić następujące: zapalenie opłucnej, włóknienie płuc, nadciśnienie płucne, zespół nerczycowy, który spowodowany jest błoniastym kłębuszkowym zapaleniem nerek, uszkodzenie nerwu trójdzielnego oraz objawy zespołu Sjogrena. W diagnozie choroby wykonuje się również szereg badań laboratoryjnych. W badaniach krwi zatem obserwuje się następujące nieprawidłowości: wzrost czynników zapalnych jak OB oraz CRP, niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, limfopenia, wzrost poziomu gammaglobulin poliklonalnych, obecność czynnika reumatoidalnego, dodatni odczyn...