Zapalenia

Choroba Takayasu

Choroba Takayasu jest rozpoznawana na podstawie kryterium klasyfikacyjnego. Jest to choroba predysponowana genetycznie i dotyczy naczyń tętnic. Do kryteriów klasyfikacyjnych należą następujące: początek choroby w wieku poniżej 40 lat, chromanie kończyny, a z reguły górnej, osłabienie tętna na tętnicy ramiennej, różnice pomiędzy wartościami ciśnienia tętniczego na obu kończynach górnych rzędu powyżej 10 milimetrów słupa rtęci, szmer słyszalny nad tętnicą podobojczykową bądź nad aortą brzuszną oraz nieprawidłowy arteriogram. Choroba występuje w czterech typach. Ty p pierwszy jest to typ Shimizu-Sano, w którym mamy do czynienia z objawami niedokrwienia mózgu wywołane zmianami w łuku aorty. Drugi typ choroby to typ Kimoto, który przejawia się nadciśnieniem tętniczym, które jest wywołany zmianami w tętnicach nerkowych bądź w aorcie. Trzeci tym choroby to typ Nada. Jest to najczęściej występujący typ choroby. Tutaj pojawiają się zmiany w aorcie w okolicy przepony. Ponadto ten typ choroby łączy w sobie cechy typu pierwszego oraz drugiego choroby. Z kolei w czwarty typ choroby łączy w sobie cechy trzech pozostałych typów. Zmiany dotyczą tutaj ścian aorty bądź jej odgałęzień. Chorobę tą należy różnicować między innymi z takimi chorobami, jak zespół łuku aorty wywołany miażdżycą, dysplazja włóknisto-mięśniowa oraz zmiany anatomiczne w zakresie górnej części klatki piersiowej. Istnieje wiele powikłań po tej chorobie, do których zaliczamy między innymi następujące: niedokrwienny udar mózgu oraz utrata wzroku.

Podobne

Zespół Takayasu
Zespół Takayasu jest chorobą warunkowaną genetycznie. Dotyczy naczyń tętniczych. Choroba objawia się ogólnymi objawami, po których pojawiają się objawy miejscowe, które zależą od zajętej tętnicy. W przypadku zajęcia tętnicy podobojczykowej pojawiają się objawy chromania przestankowego w zakresie unaczynienia tętnicy, jak również objaw Raynauda. Z kolei w przypadku zajęcia tętnicy szyjnej wspólnej pojawiają się zaburzenia widzenia, omdlenia, przemijający atak niedokrwienny, bolesność w przebiegu zajętego naczynia oraz udar mózgu. Podczas zajęcia aorty brzusznej pojawiają się bóle brzucha, nudności oraz wymioty. Zajęcie tętnicy nerkowej objawia się z kolei przewlekłą niewydolnością nerek oraz nadciśnieniem tętniczym. Podczas zajęcia łuku aorty pojawiają się objawy niewydolności krążenia zastoinowej oraz niedomykalność zastawki aorty. W przypadku zajęcia tętnicy kręgowej pojawiają się zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia. Natomiast podczas zajęcia pnia trzewnego istnieją bóle brzucha, nudności oraz wymioty. Choroba ta może rozwijać się powoli bądź też objawy jej pojawiają się nagle. Podczas diagnozy choroby wykonuje się szereg badań, w których...

Choroba Takayasu
Choroba Takayasu jest rozpoznawana na podstawie kryterium klasyfikacyjnego. Jest to choroba predysponowana genetycznie i dotyczy naczyń tętnic. Do kryteriów klasyfikacyjnych należą następujące: początek choroby w wieku poniżej 40 lat, chromanie kończyny, a z reguły górnej, osłabienie tętna na tętnicy ramiennej, różnice pomiędzy wartościami ciśnienia tętniczego na obu kończynach górnych rzędu powyżej 10 milimetrów słupa rtęci, szmer słyszalny nad tętnicą podobojczykową bądź nad aortą brzuszną oraz nieprawidłowy arteriogram. Choroba występuje w czterech typach. Ty p pierwszy jest to typ Shimizu-Sano, w którym mamy do czynienia z objawami niedokrwienia mózgu wywołane zmianami w łuku aorty. Drugi typ choroby to typ Kimoto, który przejawia się nadciśnieniem tętniczym, które jest wywołany zmianami w tętnicach nerkowych bądź w aorcie. Trzeci tym choroby to typ Nada. Jest to najczęściej występujący typ choroby. Tutaj pojawiają się zmiany w aorcie w okolicy przepony. Ponadto ten typ choroby łączy w sobie cechy typu pierwszego oraz drugiego choroby. Z kolei...

Powikłania choroby Takayasu
Choroba Takayasu jest chorobą naczyń tętniczych, która wiąże się z wieloma powikłaniami, wśród których warto wymienić między innymi następujące: nadciśnienie płucne, jeśli choroba dotyka tętnic płucnych, nadciśnienie układowe, jeśli choroba dotyka tętnic nerkowych, niedomykalność zastawki aorty oraz niewydolność krążenia. W leczeniu choroby stosuje się takie leki jak: kortykosterydy oraz leki immunosupresyjne, jak cyklofosfamid, metotreksat, azatiopryna, cyklosporyna, jak również mykofenolan mofetylu. Stosuje się również zabiegi chirurgiczne, jak angioplastyka, która udrożnia naczynia oraz wykonuje się zespolenia omijające. Inną chorobą tętnic jest ziarniak Wegnera. Jest to martwicze zapalenie małych tętnic. Choroba ta przede wszystkim obejmuje górne drogi oddechowe, płuca oraz nerki. Choroba ta może mieć następujące objawy ogólne: osłabienie, gorączka, chudnięcie oraz brak apetytu. Z kolei w obrazie klinicznym zauważalne są takie objawy jak: krwawienia z nosa, krwioplucie, krwotoki płucne, zmiany owrzodzeniowe przewodów nosowych oraz przegrody nosowej, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie ucha środkowego, uszkodzenie słuchu, jak również zapalenie twardówki oka. Ponadto charakterystycznymi...

Ziarniak Wegnera
Ziarniak Wegnera jest chorobą tętnic. Jej charakterystyczną cechą jest występowanie przeciwciał głównie c-ANCA. Chorobę leczy się takimi lekami, jak cyklofosfamid, glikokortykosteroidy oraz metotreksat. Wczesne wykrycie i odpowiednie leczenie choroby prowadzi do jej remisji. Natomiast choroby tkanki łącznej stanowią grupę chorób, gdzie zmiany chorobowe początkowo pojawiają się w tkance łącznej. Ogólnie tkanka łączna stanowi substancję, której zadaniem jest ochrona oraz utrzymanie narządów wewnętrznych. Wśród chorób tkanki łącznej możemy wymienić między innymi następujące: twardzina, toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjogrena, mieszana choroba tkanki łącznej oraz reumatoidalne zapalenie stawów. Elastopatia jest jedną z chorób tkanki łącznej. Jest to wrodzona dysfunkcja tkanki łącznej. Jest to choroba dziedziczna. Dziedziczy się ją w sposób autosomalny recesywny. Patogeneza choroby polega na tym, że już na poziomie komórkowym zachodzi produkcja nieprawidłowej tkanki łącznej. Tkanka taka zawiera mniejszą ilość włókien kolagenowych, co wiąże się z nadmierną wiotkością stawów. osoby z tym schorzeniem są wrażliwi na zmiany pogody oraz ból stawów....