Zapalenia

Powikłania choroby Takayasu

Choroba Takayasu jest chorobą naczyń tętniczych, która wiąże się z wieloma powikłaniami, wśród których warto wymienić między innymi następujące: nadciśnienie płucne, jeśli choroba dotyka tętnic płucnych, nadciśnienie układowe, jeśli choroba dotyka tętnic nerkowych, niedomykalność zastawki aorty oraz niewydolność krążenia. W leczeniu choroby stosuje się takie leki jak: kortykosterydy oraz leki immunosupresyjne, jak cyklofosfamid, metotreksat, azatiopryna, cyklosporyna, jak również mykofenolan mofetylu. Stosuje się również zabiegi chirurgiczne, jak angioplastyka, która udrożnia naczynia oraz wykonuje się zespolenia omijające. Inną chorobą tętnic jest ziarniak Wegnera. Jest to martwicze zapalenie małych tętnic. Choroba ta przede wszystkim obejmuje górne drogi oddechowe, płuca oraz nerki. Choroba ta może mieć następujące objawy ogólne: osłabienie, gorączka, chudnięcie oraz brak apetytu. Z kolei w obrazie klinicznym zauważalne są takie objawy jak: krwawienia z nosa, krwioplucie, krwotoki płucne, zmiany owrzodzeniowe przewodów nosowych oraz przegrody nosowej, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie ucha środkowego, uszkodzenie słuchu, jak również zapalenie twardówki oka. Ponadto charakterystycznymi objawami są kaszel, zapalenie oskrzeli, nacieki w płucach oraz niewydolność nerek. Podczas badań laboratoryjnych stwierdza się z kolei następujące nieprawidłowości: leukocytoza, trombocytoza, wzrost OB, niedokrwistość normocytowa oraz prawidłowa aktywność układu dopełniacza. Poza tym w chorobie uczestniczą przeciwciała c-ANCA oraz p-ANCA. W badaniu moczu stwierdza się wzrost stężenia kreatyniny.

Podobne

Objawy choroby Schonleina-Henocha
Choroba Schonleina-Henocha jest chorobą autoimmunologiczną, która objawiać się może różnymi symptomami pochodzącymi z różnych narządów. Głównym objawem jednak jest wysypka znajdująca się na kończynach dolnych. Innym objawem choroby są między innymi bóle brzucha, które pojawiają się u 60 procent chorych. Bóle te spowodowane są zapalnymi ogniskami, które znajdują się w naczyniach krezki. Innymi objawami choroby są zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, które pojawiają się u około 10 procent chorych. Głównie są to bóle głowy. W diagnostyce choroby niezbędny jest wywiad lekarski, badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz badania obrazowe. Choroba ma łagodny przebieg i jest wyleczalna. Istnieją jednak przypadki z powikłaniami oraz nawroty choroby. Jednym z powikłań choroby jest niewydolność nerek. Do leczenia stosuje się leki hemostatyczne naczynia krwionośne. Kolejną chorobą naczyń jest zespół Charga-Strauss. Jest to bardzo rzadka choroba, która przebiega pod postacią ciężkiej astmy oskrzelowej. W diagnozie choroby mamy do czynienia z następującymi nieprawidłościami: astma oskrzelowa, eozynofilia w rozmazie...

Zespół Goodpasture’a
Zespół Goodpasture’a stanowi chorobę, która należy do grupy układowych zapaleń naczyń. Chorobę powodują przeciwciała przeciw błonie podstawnej naczyń włosowatych, ale tylko tych, które znajdują się się w kłębuszkach nerkowych oraz w pęcherzykach płucnych. W przebiegu choroby dochodzi do kłębuszkowego zapalenia nerek oraz do rozlanego krwawienia pęcherzykowego. Jest to rzadka choroba autoimmunologiczna. Przyczyną choroby są immunoglobuliny głównie klasy IgG. Do objawów tej choroby należą między innymi: objawy grypopodobne, spadek masy ciała, objawy ze strony przewodu pokarmowego, jak nudności, wymioty oraz biegunka, objawy krwawienia do pęcherzyków płucnych, jak kaszel, duszność, krwioplucie oraz zmiany osłuchowe nad płucami w postaci trzeszczeń, objawy zapalenia kłębuszków nerkowych w postaci zespołu nerytycznego, który przejawia się białkomoczem, krwinkomoczem, skąpomoczem, nadciśnieniem tętniczym oraz niewydolnością nerek, jak również objawy ze strony centralnego układu nerwowego, które pojawiają się rzadko. W badaniach dodatkowych podczas diagnozy choroby obserwuje się z kolei między innymi następujące nieprawidłowości: wzrost czynników zapalnych, jak wzrost OB oraz wzrost...

Diagnoza zespołu Goodpasture’a
Zespół Goodpasture’a jest to choroba autoimmunologiczna, która atakuje naczynia włosowate nerek oraz płuc. W celu diagnozy choroby wykonuje się szereg badań, wśród których można zauważyć między innymi następujące dolegliwości: w badaniu popłuczyn oskrzelowo-płucnych obserwuje się hemosyderynę, w badaniu tomografii komputerowej obserwuje się zmiany typowe dla krwawienia do pęcherzyków płucnych, a w badaniu histopatologicznym nerek obserwuje się kłębuszkowe zapalenie nerek oraz w badaniu tkanki płucnej obserwuje się cechy krwawienia do pęcherzyków płucnych. Chorobę tą leczy się następującymi metodami: hemodializa, leczenie typowe dla ostrej niewydolności oddechowej, podaje się kortykosterydy, cyklofosfamid oraz plazmafereza. Powikłaniem choroby jest przewlekła niewydolność nerek, przewlekła niewydolność oddechowa oraz zwłóknienie płuc. Kolejną chorobą zapalną układu krążenia jest zespół Takayasu. Choroba ta dotyczy naczyń tętniczych o średnim oraz o dużym kalibrze. Z reguły choroba ta zajmuje łuk aorty. Należy do grupy chorób układowych. Rozwój choroby związany jest z predyspozycją genetyczną i pojawia się zazwyczaj u młodych kobiet. Choroba objawia się...

Zespół Takayasu
Zespół Takayasu jest chorobą warunkowaną genetycznie. Dotyczy naczyń tętniczych. Choroba objawia się ogólnymi objawami, po których pojawiają się objawy miejscowe, które zależą od zajętej tętnicy. W przypadku zajęcia tętnicy podobojczykowej pojawiają się objawy chromania przestankowego w zakresie unaczynienia tętnicy, jak również objaw Raynauda. Z kolei w przypadku zajęcia tętnicy szyjnej wspólnej pojawiają się zaburzenia widzenia, omdlenia, przemijający atak niedokrwienny, bolesność w przebiegu zajętego naczynia oraz udar mózgu. Podczas zajęcia aorty brzusznej pojawiają się bóle brzucha, nudności oraz wymioty. Zajęcie tętnicy nerkowej objawia się z kolei przewlekłą niewydolnością nerek oraz nadciśnieniem tętniczym. Podczas zajęcia łuku aorty pojawiają się objawy niewydolności krążenia zastoinowej oraz niedomykalność zastawki aorty. W przypadku zajęcia tętnicy kręgowej pojawiają się zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia. Natomiast podczas zajęcia pnia trzewnego istnieją bóle brzucha, nudności oraz wymioty. Choroba ta może rozwijać się powoli bądź też objawy jej pojawiają się nagle. Podczas diagnozy choroby wykonuje się szereg badań, w których...