Zapalenia

Mieszana choroba tkanki łącznej

Mieszana choroba tkanki łącznej jest chorobą układową, w której nakładają się objawy takich chorób, jak: toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórnomięśniowe oraz reumatoidalne zapalenie stawów. u chorych występuje wysokie miano przeciwciał rybonukleoproteinowych U1. Wśród objawów choroby możemy wymienić następujące: objaw Raynauda, obrzęk rąk, obrzęk palców, zapalenie stawów, sztywność poranna, zapalenie mięśni, gorączka, objawami grypopodobne, ból oraz osłabienie mięśni oraz zmiany skórne jak w toczniu rumieniowatym układowym, twardzinie układowej bądź zapaleniu skórnomięśniowym. Ponadto w zakresie przewodu pokarmowego obserwuje się zaburzenia perystaltyki przełyku. Wśród pozostałych objawów choroby warto wymienić następujące: zapalenie opłucnej, włóknienie płuc, nadciśnienie płucne, zespół nerczycowy, który spowodowany jest błoniastym kłębuszkowym zapaleniem nerek, uszkodzenie nerwu trójdzielnego oraz objawy zespołu Sjogrena. W diagnozie choroby wykonuje się również szereg badań laboratoryjnych. W badaniach krwi zatem obserwuje się następujące nieprawidłowości: wzrost czynników zapalnych jak OB oraz CRP, niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, limfopenia, wzrost poziomu gammaglobulin poliklonalnych, obecność czynnika reumatoidalnego, dodatni odczyn antyglobulinowy Coombsa, obecność przeciwciał anty-U1 RNP z grupy przeciwciał przeciwjądrowych oraz przeciwciała antyfosfolipidowe. W badaniu histologicznym skóry natomiast stwierdza się obecność przeciwciał IgG.

Podobne

Powikłania olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic jest chorobą, którą należy różnicować między innymi z następującymi chorobami: miażdżyca, choroby układowe tkanki łącznej, choroba Takayasu, kiłowe zapalenie aorty, zatory tętnicze, napad jaskry oraz choroby stawu skroniowo-żuchwowego. Choroba ta niesie ze sobą również kilka powikłań, wśród których najgroźniejszym jest utrata wzroku. Innymi powikłaniami są: tętniak aorty piersiowej lub aorty brzusznej oraz martwica owłosionej skóry głowy, jak również zawały języka. W leczeniu głównie stosuje się glikokortykosterydy, a w przypadku objawów ocznych również metyloprednizolon. Inną chorobą naczyń jest pokrzywkowe zapalenie naczyń. Jest to choroba układowa dotycząca małych naczyń krwionośnych. Głównie dotyczy naczyń krwionośnych w obrębie skóry. Choroba ta przebiega z pokrzywką, która utrzymuje się dłużej niż dobę. W chorobie tej biorą udział kompleksy immunologiczne. Choroba ta może mieć dwie postacie: postać pierwotną oraz postać wtórną. Do przyczyn wtórnej postaci pokrzywkowego zapalenia naczyń należą między innymi: zespół Sjogrena, toczeń rumieniowaty układowy, zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C, zakażenia innymi...

Pokrzywkowe zapalenie naczyń
Pokrzywkowe zapalenie naczyń jest chorobą dotyczącą głównie naczyń skóry. Choroba ta oprócz skóry może również zajmować takie układy, jak: układ pokarmowy, płuca, nerki, oczy oraz układ nerwowy. Ponadto czasem pojawia się również stan podgorączkowy. Kolejną chorobą dotyczącą naczyń jest zespół Schnitzlera. Jest to jedna z postaci pokrzywkowego zapalenia naczyń. Choroba ta współistnieje z takimi dolegliwościami jak: monoklinalna gammapatia IgM, gorączka, ból stawów, ból kości, hiperostoza, limfadenopatia oraz hepatomegalia. Do diagnozy takiej choroby niezbędne będą badania laboratoryjne, w których obserwuje się następujące nieprawidłowości: wzrost OB., spadek poziomu składowych dopełniacza w surowicy krwi oraz erytrocyturia. W przypadku tej choroby wykonuje się również badanie histopatologiczne skóry. W badaniu tym z kolei obserwuje się następujące nieprawidłowości: cechy leukocytoklastycznego zapalenia naczyń, złogi przeciwciał oraz złogi składowych dopełniacza. Wyróżnia się dwie postacie tej choroby: postać z prawidłowym poziomem składowych dopełniacza we krwi oraz postać z obniżeniem poziomu składowych dopełniacza we krwi. Chorobę tą różnicuje się z...

Choroba Schonleina-Henocha
Choroba Schonleina-Henocha jest to schorzenie drobnych naczyń krwionośnych. Objawia się ich zapaleniem, które powstaje na skutek odkładania się w naczyniach kompleksów immunologicznych. Kompleksy te zawierają immunoglobulinę A. Jest to choroba autoimmunologiczna. Ponadto nie jest znana przyczyna tej choroby. Choroba objawia się zazwyczaj podczas infekcji górnych dróg oddechowych bądź tuż po jej przejściu. Co więcej, choroba ta ujawnia się również w trakcie takich schorzeń jak: zapalenie żołądka, zakażenie Helicobacter pylori, ospa wietrzna, odra, różyczka, zakażenie wirusem WZW B, po zakażeniu parwowirusem B19, po zakażeniu mykoplazmami, po zakażeniu wirusem Coxsackie oraz po zakażeniu wirusem opryszczki pospolitej. Warto również wspomnieć, że przede wszystkim choroba t dotyczy dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Stan zapalny naczyń w przypadku tej choroby prowadzi do zaburzeń przepływu krwi, jak również do miejscowych ognisk martwicy. Istnieje kilka grup objawów choroby. Są to kolejno: zmiany skórne, zmiany stawowe, bóle brzucha, zmiany nerkowe, zmiany płucne oraz zmiany w...

Objawy choroby Schonleina-Henocha
Choroba Schonleina-Henocha jest chorobą autoimmunologiczną, która objawiać się może różnymi symptomami pochodzącymi z różnych narządów. Głównym objawem jednak jest wysypka znajdująca się na kończynach dolnych. Innym objawem choroby są między innymi bóle brzucha, które pojawiają się u 60 procent chorych. Bóle te spowodowane są zapalnymi ogniskami, które znajdują się w naczyniach krezki. Innymi objawami choroby są zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, które pojawiają się u około 10 procent chorych. Głównie są to bóle głowy. W diagnostyce choroby niezbędny jest wywiad lekarski, badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz badania obrazowe. Choroba ma łagodny przebieg i jest wyleczalna. Istnieją jednak przypadki z powikłaniami oraz nawroty choroby. Jednym z powikłań choroby jest niewydolność nerek. Do leczenia stosuje się leki hemostatyczne naczynia krwionośne. Kolejną chorobą naczyń jest zespół Charga-Strauss. Jest to bardzo rzadka choroba, która przebiega pod postacią ciężkiej astmy oskrzelowej. W diagnozie choroby mamy do czynienia z następującymi nieprawidłościami: astma oskrzelowa, eozynofilia w rozmazie...