Zapalenia

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o początku z zajęciem niewielu stawów rozpoczyna się zajęciem od jednego do czterech stawów w przeciągu pierwszych sześciu miesięcy choroby. Tutaj często stwierdza się obecność przeciwciał przeciwjądrowych ANA. Ten typ choroby stanowi około połowę przypadków chorych na młodzieńcze idiomatyczne zapalenie stawów. Częściej tą postać choroby spotyka się u dziewczynek. Tutaj zajęte są niesymetrycznie takie miejsca, jak kolana, łokcie, kostki oraz mniejsze stawy rąk i stóp. Tutaj nie pojawia się stan zapalny w biodrze. Natomiast często pojawia się zapalenie błony naczyniowej oka. Dzieci chorujące na ten typ choroby muszą przechodzić okresowe bdania wzroku przy pomocy lampy szczelinowej. Kolejnym typem tej choroby jest młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o początków wielostanowym. W tym przypadku atakowanych jest pięć lub więcej stawów w przeciągu pierwszych sześciu miesięcy choroby. Tutaj z reguły zajęte są małe stawy dłoni, małe stawy stóp, stawy szyi, stawy szczęki, stawy kolanowe, stawy biodrowe oraz w kostce. Tutaj również pojawiają się zapalenia błony naczyniowej oka. W postaci wielostatowej obecny jest czynnik reumatoidalny. Z kolei młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o początku układowym objawia się zapaleniem stawów, hektyczną gorączką oraz wysypką. Wysypka ma kolor łososiowy. Zarówno gorączka jak i wysypka nie utrzymują się długo, ale po czasie nawracają. Ten typ choroby atakuje również organy wewnętrzne. W leczeniu stosuje się leki hamujące działanie układu odpornościowego.

Podobne

Objawy choroby Schonleina-Henocha
Choroba Schonleina-Henocha jest chorobą autoimmunologiczną, która objawiać się może różnymi symptomami pochodzącymi z różnych narządów. Głównym objawem jednak jest wysypka znajdująca się na kończynach dolnych. Innym objawem choroby są między innymi bóle brzucha, które pojawiają się u 60 procent chorych. Bóle te spowodowane są zapalnymi ogniskami, które znajdują się w naczyniach krezki. Innymi objawami choroby są zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, które pojawiają się u około 10 procent chorych. Głównie są to bóle głowy. W diagnostyce choroby niezbędny jest wywiad lekarski, badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz badania obrazowe. Choroba ma łagodny przebieg i jest wyleczalna. Istnieją jednak przypadki z powikłaniami oraz nawroty choroby. Jednym z powikłań choroby jest niewydolność nerek. Do leczenia stosuje się leki hemostatyczne naczynia krwionośne. Kolejną chorobą naczyń jest zespół Charga-Strauss. Jest to bardzo rzadka choroba, która przebiega pod postacią ciężkiej astmy oskrzelowej. W diagnozie choroby mamy do czynienia z następującymi nieprawidłościami: astma oskrzelowa, eozynofilia w rozmazie...

Zespół Goodpasture’a
Zespół Goodpasture’a stanowi chorobę, która należy do grupy układowych zapaleń naczyń. Chorobę powodują przeciwciała przeciw błonie podstawnej naczyń włosowatych, ale tylko tych, które znajdują się się w kłębuszkach nerkowych oraz w pęcherzykach płucnych. W przebiegu choroby dochodzi do kłębuszkowego zapalenia nerek oraz do rozlanego krwawienia pęcherzykowego. Jest to rzadka choroba autoimmunologiczna. Przyczyną choroby są immunoglobuliny głównie klasy IgG. Do objawów tej choroby należą między innymi: objawy grypopodobne, spadek masy ciała, objawy ze strony przewodu pokarmowego, jak nudności, wymioty oraz biegunka, objawy krwawienia do pęcherzyków płucnych, jak kaszel, duszność, krwioplucie oraz zmiany osłuchowe nad płucami w postaci trzeszczeń, objawy zapalenia kłębuszków nerkowych w postaci zespołu nerytycznego, który przejawia się białkomoczem, krwinkomoczem, skąpomoczem, nadciśnieniem tętniczym oraz niewydolnością nerek, jak również objawy ze strony centralnego układu nerwowego, które pojawiają się rzadko. W badaniach dodatkowych podczas diagnozy choroby obserwuje się z kolei między innymi następujące nieprawidłowości: wzrost czynników zapalnych, jak wzrost OB oraz wzrost...

Diagnoza zespołu Goodpasture’a
Zespół Goodpasture’a jest to choroba autoimmunologiczna, która atakuje naczynia włosowate nerek oraz płuc. W celu diagnozy choroby wykonuje się szereg badań, wśród których można zauważyć między innymi następujące dolegliwości: w badaniu popłuczyn oskrzelowo-płucnych obserwuje się hemosyderynę, w badaniu tomografii komputerowej obserwuje się zmiany typowe dla krwawienia do pęcherzyków płucnych, a w badaniu histopatologicznym nerek obserwuje się kłębuszkowe zapalenie nerek oraz w badaniu tkanki płucnej obserwuje się cechy krwawienia do pęcherzyków płucnych. Chorobę tą leczy się następującymi metodami: hemodializa, leczenie typowe dla ostrej niewydolności oddechowej, podaje się kortykosterydy, cyklofosfamid oraz plazmafereza. Powikłaniem choroby jest przewlekła niewydolność nerek, przewlekła niewydolność oddechowa oraz zwłóknienie płuc. Kolejną chorobą zapalną układu krążenia jest zespół Takayasu. Choroba ta dotyczy naczyń tętniczych o średnim oraz o dużym kalibrze. Z reguły choroba ta zajmuje łuk aorty. Należy do grupy chorób układowych. Rozwój choroby związany jest z predyspozycją genetyczną i pojawia się zazwyczaj u młodych kobiet. Choroba objawia się...

Zespół Takayasu
Zespół Takayasu jest chorobą warunkowaną genetycznie. Dotyczy naczyń tętniczych. Choroba objawia się ogólnymi objawami, po których pojawiają się objawy miejscowe, które zależą od zajętej tętnicy. W przypadku zajęcia tętnicy podobojczykowej pojawiają się objawy chromania przestankowego w zakresie unaczynienia tętnicy, jak również objaw Raynauda. Z kolei w przypadku zajęcia tętnicy szyjnej wspólnej pojawiają się zaburzenia widzenia, omdlenia, przemijający atak niedokrwienny, bolesność w przebiegu zajętego naczynia oraz udar mózgu. Podczas zajęcia aorty brzusznej pojawiają się bóle brzucha, nudności oraz wymioty. Zajęcie tętnicy nerkowej objawia się z kolei przewlekłą niewydolnością nerek oraz nadciśnieniem tętniczym. Podczas zajęcia łuku aorty pojawiają się objawy niewydolności krążenia zastoinowej oraz niedomykalność zastawki aorty. W przypadku zajęcia tętnicy kręgowej pojawiają się zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia. Natomiast podczas zajęcia pnia trzewnego istnieją bóle brzucha, nudności oraz wymioty. Choroba ta może rozwijać się powoli bądź też objawy jej pojawiają się nagle. Podczas diagnozy choroby wykonuje się szereg badań, w których...