Zapalenia

Leczenie mieszanej choroby tkanki łącznej

Mieszana choroba tkanki łącznej jest chorobą przewlekłą. Łączy w sobie cechy objawów z innych chorób tkanki łącznej. Chorobę leczy się takimi lekami jak: niesteroidowe leki przeciwzapalne, kortykosteroidy, leki immunosupresyjne, jak na przykład chlorochina, hydroksychlorochina, sulfasalazyna oraz metotreksat, jak również pentoksyfilina. Choroba przebiega z okresami zaostrzeń oraz remisji. Inną chorobą tkanki łącznej jest młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Przyczyna choroby nie jest znana. Chorobie tej towarzyszą zmiany w narządzie ruchu, jak również objawy pozastawowe. Do podstawowych objawów młodzieńczego idiomatycznego zapalenie stawów należą: apatia, brak apetytu, spadek aktywności fizycznej, objawy przypominające infekcję grypową, bóle stawowe, gorączka, zaburzenie chodu oraz trwały obrzęk chorego stawu. Zazwyczaj podczas tej choroby atakowane są takie stawy, jak kolano, kostka, nadgarstek oraz małe stawy. W przypadku, kiedy choroba dotyczy stawów kręgosłupa, stawów krzyżowo-biodrowych, stawów ramienia, stawów bioder oraz stawów szczęki, obrzęk towarzyszący zapaleniu jest ciężki do wykrycia. Wówczas wykonuje się ultrasonografię bądź rezonans magnetyczny. Ponadto w sytuacji, kiedy zajętych jest niewiele stawów, często pierwszym symptomem choroby jest zapalenie błony naczyniowej oka. Skutkiem choroby są przykurcze mięśni, jak również uszkodzenia stawów. istnieją trzy postacie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów: o początku z zajęciem niewielu stawów, o początku wielostanowym oraz o początku układowym.

Podobne

Powikłania choroby Takayasu
Choroba Takayasu jest chorobą naczyń tętniczych, która wiąże się z wieloma powikłaniami, wśród których warto wymienić między innymi następujące: nadciśnienie płucne, jeśli choroba dotyka tętnic płucnych, nadciśnienie układowe, jeśli choroba dotyka tętnic nerkowych, niedomykalność zastawki aorty oraz niewydolność krążenia. W leczeniu choroby stosuje się takie leki jak: kortykosterydy oraz leki immunosupresyjne, jak cyklofosfamid, metotreksat, azatiopryna, cyklosporyna, jak również mykofenolan mofetylu. Stosuje się również zabiegi chirurgiczne, jak angioplastyka, która udrożnia naczynia oraz wykonuje się zespolenia omijające. Inną chorobą tętnic jest ziarniak Wegnera. Jest to martwicze zapalenie małych tętnic. Choroba ta przede wszystkim obejmuje górne drogi oddechowe, płuca oraz nerki. Choroba ta może mieć następujące objawy ogólne: osłabienie, gorączka, chudnięcie oraz brak apetytu. Z kolei w obrazie klinicznym zauważalne są takie objawy jak: krwawienia z nosa, krwioplucie, krwotoki płucne, zmiany owrzodzeniowe przewodów nosowych oraz przegrody nosowej, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie ucha środkowego, uszkodzenie słuchu, jak również zapalenie twardówki oka. Ponadto charakterystycznymi...

Ziarniak Wegnera
Ziarniak Wegnera jest chorobą tętnic. Jej charakterystyczną cechą jest występowanie przeciwciał głównie c-ANCA. Chorobę leczy się takimi lekami, jak cyklofosfamid, glikokortykosteroidy oraz metotreksat. Wczesne wykrycie i odpowiednie leczenie choroby prowadzi do jej remisji. Natomiast choroby tkanki łącznej stanowią grupę chorób, gdzie zmiany chorobowe początkowo pojawiają się w tkance łącznej. Ogólnie tkanka łączna stanowi substancję, której zadaniem jest ochrona oraz utrzymanie narządów wewnętrznych. Wśród chorób tkanki łącznej możemy wymienić między innymi następujące: twardzina, toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjogrena, mieszana choroba tkanki łącznej oraz reumatoidalne zapalenie stawów. Elastopatia jest jedną z chorób tkanki łącznej. Jest to wrodzona dysfunkcja tkanki łącznej. Jest to choroba dziedziczna. Dziedziczy się ją w sposób autosomalny recesywny. Patogeneza choroby polega na tym, że już na poziomie komórkowym zachodzi produkcja nieprawidłowej tkanki łącznej. Tkanka taka zawiera mniejszą ilość włókien kolagenowych, co wiąże się z nadmierną wiotkością stawów. osoby z tym schorzeniem są wrażliwi na zmiany pogody oraz ból stawów....

Mieszana choroba tkanki łącznej
Mieszana choroba tkanki łącznej jest chorobą układową, w której nakładają się objawy takich chorób, jak: toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórnomięśniowe oraz reumatoidalne zapalenie stawów. u chorych występuje wysokie miano przeciwciał rybonukleoproteinowych U1. Wśród objawów choroby możemy wymienić następujące: objaw Raynauda, obrzęk rąk, obrzęk palców, zapalenie stawów, sztywność poranna, zapalenie mięśni, gorączka, objawami grypopodobne, ból oraz osłabienie mięśni oraz zmiany skórne jak w toczniu rumieniowatym układowym, twardzinie układowej bądź zapaleniu skórnomięśniowym. Ponadto w zakresie przewodu pokarmowego obserwuje się zaburzenia perystaltyki przełyku. Wśród pozostałych objawów choroby warto wymienić następujące: zapalenie opłucnej, włóknienie płuc, nadciśnienie płucne, zespół nerczycowy, który spowodowany jest błoniastym kłębuszkowym zapaleniem nerek, uszkodzenie nerwu trójdzielnego oraz objawy zespołu Sjogrena. W diagnozie choroby wykonuje się również szereg badań laboratoryjnych. W badaniach krwi zatem obserwuje się następujące nieprawidłowości: wzrost czynników zapalnych jak OB oraz CRP, niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, limfopenia, wzrost poziomu gammaglobulin poliklonalnych, obecność czynnika reumatoidalnego, dodatni odczyn...

Kryteria rozpoznania mieszanej choroby tkanki łącznej
Mieszana choroba tkanki łącznej łączy w sobie cechy różnych chorób tkanki łącznej. Istnieje kilka kryteriów rozpoznania choroby. Według Alarcon-Segovii i Villareala kryteria podzielone są na kryteria serologiczne oraz kliniczne. W badaniu serologicznym stwierdza się obecność przeciwciał anty-U1 RNP, a wśród objawów klinicznych pojawiają się następujące: obrzęk rąk, zapalenie stawów, zapalenie mięśni, objaw Raynauda oraz sklerodaktylia. Z kolei kryteria według Kasukawy i współautorów zostały podzielone na trzy grupy: objawy wspólne, obecność przeciwciał anty-U1 RNP oraz objawy mieszane. Do objawów wspólnych należą objaw Raynauda oraz obrzęk palców bądź rąk. Objawy mieszane również są podzielone na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowią objawy podobne do tocznia rumieniowatego układowego, do których należą zapalenie wielostanowe, powiększenie węzłów chłonnych, rumień twarzy, zapalenie opłucnej bądź zapalenie osierdzia, jak również leukopenia bądź trombocytopenia. Druga grupa to objawy podobne do twardziny układowej, a w jej skład wchodzą następujące symptomy: sklerodaktylia, włóknienie płuc, zmiany restrykcyjne bądź obniżony wskaźnik DLCO, jak również...