Zapalenia

Objawy guzkowatego zapalenia tętnic

Guzkowate zapalenie tętnic jest chorobą o nieznanej przyczynie. Choroba posiada szereg objawów zarówno ogólnych, jak i narządowo-specyficznych. Właśnie wśród objawów narządowo-specyficznych możemy wymienić między innymi następujące: uogólnione bóle mięśniowe, zapalenie stawów o zajęciu dużych stawów kończyny dolnej w sposób asymetryczny, nadciśnienie tętnicze z postępującymi objawami niewydolności nerek, zwężenie moczowodu, zapalenie jądra u mężczyzn, ból brzucha związany z objawami niedokrwienia jelit, amblyopia, ból oka oraz wysięk do opłucnej. Leczenie zależy od przebiegu choroby. Stosuje się między innymi glikokortykosterydy, cyklofosfamid, azatiopryna, metotreksat oraz dializy. W postaci skórnej choroby zauważalne są takie objawy jak zmiany skórne oraz objawy ogólne, jak gorączka, bóle mięśni, bóle stawów oraz neuropatia obwodowa. W postaci skórnej choroby nie dochodzi do zajęcia narządów wewnętrznych. Charakteryzuje się bolesnymi guzkami, które mają tendencję do owrzodzeń. Z reguły znajdują się na kończynach dolnych. Ta postać choroby ma tendencję do nawrotów. W leczeniu stosuje się glikokortykosterydy. Jest to choroba niebezpieczna, ponieważ przy właściwej terapii 80 procent chorych ma szansę na przeżycie pięciu lat. Inną chorobą naczyń jest mikroskopowe zapalenie naczyń. Dotyczy małych naczyń krwionośnych. Pojawia się martwica ścian zajętych naczyń. Choroba ta ponadto powoduje kłębuszkowe zapalenie nerek. Jest to bardzo rzadka choroba. Do podstawowych objawów należy spadek wagi, bóle mięśniowo-stawowe oraz gorączka.

Podobne

Pokrzywkowe zapalenie naczyń
Pokrzywkowe zapalenie naczyń jest chorobą dotyczącą głównie naczyń skóry. Choroba ta oprócz skóry może również zajmować takie układy, jak: układ pokarmowy, płuca, nerki, oczy oraz układ nerwowy. Ponadto czasem pojawia się również stan podgorączkowy. Kolejną chorobą dotyczącą naczyń jest zespół Schnitzlera. Jest to jedna z postaci pokrzywkowego zapalenia naczyń. Choroba ta współistnieje z takimi dolegliwościami jak: monoklinalna gammapatia IgM, gorączka, ból stawów, ból kości, hiperostoza, limfadenopatia oraz hepatomegalia. Do diagnozy takiej choroby niezbędne będą badania laboratoryjne, w których obserwuje się następujące nieprawidłowości: wzrost OB., spadek poziomu składowych dopełniacza w surowicy krwi oraz erytrocyturia. W przypadku tej choroby wykonuje się również badanie histopatologiczne skóry. W badaniu tym z kolei obserwuje się następujące nieprawidłowości: cechy leukocytoklastycznego zapalenia naczyń, złogi przeciwciał oraz złogi składowych dopełniacza. Wyróżnia się dwie postacie tej choroby: postać z prawidłowym poziomem składowych dopełniacza we krwi oraz postać z obniżeniem poziomu składowych dopełniacza we krwi. Chorobę tą różnicuje się z...

Choroba Schonleina-Henocha
Choroba Schonleina-Henocha jest to schorzenie drobnych naczyń krwionośnych. Objawia się ich zapaleniem, które powstaje na skutek odkładania się w naczyniach kompleksów immunologicznych. Kompleksy te zawierają immunoglobulinę A. Jest to choroba autoimmunologiczna. Ponadto nie jest znana przyczyna tej choroby. Choroba objawia się zazwyczaj podczas infekcji górnych dróg oddechowych bądź tuż po jej przejściu. Co więcej, choroba ta ujawnia się również w trakcie takich schorzeń jak: zapalenie żołądka, zakażenie Helicobacter pylori, ospa wietrzna, odra, różyczka, zakażenie wirusem WZW B, po zakażeniu parwowirusem B19, po zakażeniu mykoplazmami, po zakażeniu wirusem Coxsackie oraz po zakażeniu wirusem opryszczki pospolitej. Warto również wspomnieć, że przede wszystkim choroba t dotyczy dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Stan zapalny naczyń w przypadku tej choroby prowadzi do zaburzeń przepływu krwi, jak również do miejscowych ognisk martwicy. Istnieje kilka grup objawów choroby. Są to kolejno: zmiany skórne, zmiany stawowe, bóle brzucha, zmiany nerkowe, zmiany płucne oraz zmiany w...

Objawy choroby Schonleina-Henocha
Choroba Schonleina-Henocha jest chorobą autoimmunologiczną, która objawiać się może różnymi symptomami pochodzącymi z różnych narządów. Głównym objawem jednak jest wysypka znajdująca się na kończynach dolnych. Innym objawem choroby są między innymi bóle brzucha, które pojawiają się u 60 procent chorych. Bóle te spowodowane są zapalnymi ogniskami, które znajdują się w naczyniach krezki. Innymi objawami choroby są zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, które pojawiają się u około 10 procent chorych. Głównie są to bóle głowy. W diagnostyce choroby niezbędny jest wywiad lekarski, badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz badania obrazowe. Choroba ma łagodny przebieg i jest wyleczalna. Istnieją jednak przypadki z powikłaniami oraz nawroty choroby. Jednym z powikłań choroby jest niewydolność nerek. Do leczenia stosuje się leki hemostatyczne naczynia krwionośne. Kolejną chorobą naczyń jest zespół Charga-Strauss. Jest to bardzo rzadka choroba, która przebiega pod postacią ciężkiej astmy oskrzelowej. W diagnozie choroby mamy do czynienia z następującymi nieprawidłościami: astma oskrzelowa, eozynofilia w rozmazie...

Zespół Goodpasture’a
Zespół Goodpasture’a stanowi chorobę, która należy do grupy układowych zapaleń naczyń. Chorobę powodują przeciwciała przeciw błonie podstawnej naczyń włosowatych, ale tylko tych, które znajdują się się w kłębuszkach nerkowych oraz w pęcherzykach płucnych. W przebiegu choroby dochodzi do kłębuszkowego zapalenia nerek oraz do rozlanego krwawienia pęcherzykowego. Jest to rzadka choroba autoimmunologiczna. Przyczyną choroby są immunoglobuliny głównie klasy IgG. Do objawów tej choroby należą między innymi: objawy grypopodobne, spadek masy ciała, objawy ze strony przewodu pokarmowego, jak nudności, wymioty oraz biegunka, objawy krwawienia do pęcherzyków płucnych, jak kaszel, duszność, krwioplucie oraz zmiany osłuchowe nad płucami w postaci trzeszczeń, objawy zapalenia kłębuszków nerkowych w postaci zespołu nerytycznego, który przejawia się białkomoczem, krwinkomoczem, skąpomoczem, nadciśnieniem tętniczym oraz niewydolnością nerek, jak również objawy ze strony centralnego układu nerwowego, które pojawiają się rzadko. W badaniach dodatkowych podczas diagnozy choroby obserwuje się z kolei między innymi następujące nieprawidłowości: wzrost czynników zapalnych, jak wzrost OB oraz wzrost...